• Estratègia d’igualtat, conciliació i temps en organitzacions
  • Coaching en igualtat, conciliació i temps
  • Dinamització de xarxes a nivell local i europeu
  • Sessions per detectar i compartir bones pràctiques