Què fem

Participació i polítiques públiques
 • Processos participatius, coproducció i govern obert
 • Elaboració i comunicació de polítiques públiques
 • Tallers de disseny i millora de serveis amb usuaris
 • Agenda setting, estratègia de mandat i negociació amb stakeholders
Igualtat, conciliació, temps, infància i educació
 • Disseny de polítiques públiques en igualtat, conciliació, temps, infància i educació
 • Estratègies de Responsabilitat Social a l’administració pública i projectes d’economia social i solidària
 • Recerca-acció orientada a la detecció de necessitats i presa de decisions
 • Processos d’estratègia participativa i construcció col·lectiva
 • Dinamització de xarxes i grups per compartir coneixement
Estratègia, organització i xarxes
 • Plans estratègics i detecció de projectes clau per organitzacions
 • Sessions de reflexió estratègica i de generació de sinèrgies
 • Dinamització de xarxes i grups d’innovació
 • Coaching per a persones directives
Formació, recerca aplicada i publicacions
 • Elaboració de memòries, butlletins, publicacions temàtiques i infografies
 • Observatori de tendències:
  estudis de recerca aplicada, diagnòstics i enquestes
 • Formació-acció: consulta el nostre catàleg de cursos

Catàleg de cursos

Dinàmica de grups i Fonaments psicosocials del comportament humà

Govern de xarxes i Govern Obert:
transparència, participació i col·laboració.

Gestió estratègica del cicle de mandat polític
i la participació ciutadana.

Mesures de gestió del temps i conciliació
per organitzacions.

Polítiques d’igualtat i usos del temps.

Metodologies participatives,
innovació social i gestió del coneixement.

Cartes de servei participatives a l’àmbit local

Codisseny de serveis públics.

Planificació estratègica i cicle de millora contínua.

Gestió de projectes i millora de processos.