• Plans estratègics i detecció de projectes clau per organitzacions
  • Sessions de reflexió estratègica i de generació de sinèrgies
  • Dinamització de xarxes i grups d’innovació
  • Coaching per a persones directives