• Disseny de polítiques públiques en igualtat, conciliació, temps, infància i cura
  • Recerca-acció orientada a la detecció de necessitats i presa de decisions
  • Processos d’estratègia participativa i construcció col·lectiva
  • Dinamització de xarxes i grups per compartir coneixement