• Processos participatius, coproducció i govern obert
  • Elaboració i comunicació de polítiques públiques
  • Tallers de disseny i millora de serveis amb usuaris
  • Agenda setting, estratègia de mandat i negociació amb stakeholders